Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”) informujemy, że

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Dwór Kasztelan Żaneta Nowak-Bielińska   z siedzibą w 97-340 Rozprza, ul. Stefanówka 3A

 2. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem 97-340 Rozprza, ul. Stefanówka 3A, telefonicznie pod numerem 784466047 lub mailowo pod adresem  kontakt@dworkasztelan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia serwisu internetowego, co obejmuje, lecz nie ogranicza się do:

  • Zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu internetowego,
  • Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu internetowego,
  • Podnoszenia jakości serwisu internetowego,
  • Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz

co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 usr. 1 lit. f RODO

A także:

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wykonujące na naszą rzecz usługi wsparcia z zakresu IT, w szczególności hostingu, a także podmioty  uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z właściwymi przepisami prawa. W szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do

  • dostępu do danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • uzyskania kopii danych

w przypadkach i w zakresie uregulowanym w przepisach RODO,  w celu realizacji powyższych prosimy o kontakt z administratorem wskazanym w pkt. 2.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością skorzystania z usług serwisu.

 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator  zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Ma Pani/Pan prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z administratorem wskazanym w pkt. 2.